مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "فرانسوا فوريه" فيلسوف و نظريه‏پرداز فرانسوي (1837م)


فرانسوا ماري شارل فوريه فيلسوف فرانسوي در 25 اوت سال 1772م در بزانسون فرانسه متولد گرديد. وي در ابتدا با ثروت به ارث برده از پدرش به تجارت پرداخت ولي در جريان حوادث بعد از انقلاب فرانسه، تمام سرمايه خود را از دست داد. فوريه در سال 1799م نمايندگي يك شركت خوار و بار را برعهده داشت اما پس از نابود شدن بخشي از موجودي انبار به اين نتيجه رسيد كه سيستم بهره‏برداري در اساس غلط است. بنابراين سيستمي ابداع نمود كه هم عملي‏تر و هم با موازين اخلاقي سازگارتر بود. وي نظرات خود را در چند كتاب از جمله نظريه سرنوشت عمومي، رساله درباره جامعه كشاورزي و دنياي صنعتي و اجتماعي جديد مطرح نمود اما چندان مورد توجه قرار نگرفت. سيستم مورد نظر فوريه بعد از مرگش توسط گروه‏هاي متعددي ملي گرديد و در كشورهاي مختلفي چون امريكا و فرانسه به اجراء گذاشته شد. جامعه‏اي كه بر مبناي نظرات فوريه شكل گرفت، جامعه‏اي اشتراكي بود كه هر يك از اعضاي آن مطابق استعدادش به كاري مي‏پرداخت و متناسب با سهمي كه در خير و بهبود وضع عموم داشت دستمزد دريافت مي‏كرد. در اين ميان، در مسائل ضروري مانند خانه‏سازي مزد بيشتري پرداخت مي‏شد. فوريه پيشنهاد كرده بود كه جامعه به جوامع كوچك كشاورزي تقسيم شود و هيچ قيد و شرطي در برابر اميال طبيعي و اراده افراد اين جوامع به وجود نيايد. با اين حال، اين‏گونه جوامع، بيشتر در مقام تئوري قابل طرح بودند و در مقام عمل، مدينه فاضله مورد نظر فوريه دوام نياورد. شارل، فوريه پس از عمري 65 ساله، سرانجام در دومين روز فوريه سال 1837م درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن