مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

حمله قواي آلمان وعثماني به كانال سوئز در جريان جنگ جهاني اول (1915م)


در جريان جنگ جهاني اول، كانال سوئز كه تحت تصرف انگليس بود، مورد حمله نيروهاي مشترك آلمان و امپراتوري عثماني قرار گرفت. از آن جا كه كانال سوئز، درياي مديترانه را به درياي سرخ متصل مي‏كند تسلط بر اين نقطه براي هر دو طرف جنگ، بسيار حائز اهميت بود. اگر انگليس اين كانال را از دست مي‏داد، مستعمراتش در آسيا نيز در معرض خطر جدي قرار مي‏گرفت. به همين علت نيروهاي انگليسي در مقابل تهاجم مشترك آلمان و عثماني براي تصرف كانال سوئز به شدت مقاومت كردند و مهاجمين را شكست دادند. اين كانال تا 1956م كه جمال عبدالناصر رهبر مصر، آن را ملي اعلام كرد در اشغال انگليس باقي ماند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن