مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

كشف جزاير "زلاند نو" در شرق استراليا (1642م)


جزاير زِلاندِ نو در ششم فوريه سال 1642م به وسيله "آبل تاسمان" كاشف معروف هلندي كشف شد، ولي هلندي‏ها به علت دوري مسير، رغبتي به مهاجرت و سكونت در آن نشان ندادند. در سال 1769م كاشف و دريانورد معروف انگليسي به نام "جِيمزكوك" به اين سرزمين قدم نهاد و با گذشتن از تنگه ميان دو جزيره اصلي، آن را به نام خود، تنگه كوك ناميد. از اين زمان بود كه پاي ديگر انگليسي‏ها نيز به اين سرزمين باز شد و در سال 1841م، انگلستان رسماً زلاندنو را ضميمه قلمرو امپراتوري خود كرد. از اين تاريخ به بعد، سكنه بومي زلاندنو به مقاومت در برابر انگليسي‏ها پرداختند و جنگي سي ساله را با استعمارگران آغاز نمودند، تا اين كه انگلستان در سال 1907م به اين سرزمين استقلال اعطا كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن