مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز قيام انقلابي "سانْتاماريا" عليه رژيم استبدادي "سالازار" ديكتاتور پرتغال (1960م)


حكومت پرتغال از سال 1932م تحت حاكميت آنتونيو سالازار ديكتاتور پرتغال قرار داشت كه به عنوان نخست‏وزير در حدود 40 سال اين مقام را حفظ كرد. دكترين "سالازاريسم" مبتني بر ديكتاتوري سياسي و اجتماعي و اصلاحات اقتصادي و تأمين رفاه عمومي بود. ايجاد نظام تك حزبي و اعمال ديكتاتوري مطلق باعث شد تا گالوائو كه از نويسندگان و نظاميانِ اين كشور بود در جريان يك شورش، در 15 فوريه 1960م، كشتي سانتاماريا كه متعلق به پرتغال بود را تصرف نمايد. اين عمليات كه به عنوان يك شورش تلقي گرديد با پس دادن كشتي به پرتغال و پناهنده شدن گالوائو به برزيل خاتمه يافت. دو سال بعد در جريان يك قيام داخلي، سربازخانه‏هاي اين كشور به تصرف طرفداران گالوائو درآمد كه آنهم ناكام ماند. سالازار تا اواخر سال 1968م به حاكميت خود ادامه داد و سرانجام در سال 1970م درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن