مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "مارك سايْكْس" ديپلمات مشهور انگليسي (1919م)


سِر مارك سايكْسْ از سياست‏مداران مشهور انگلستان بود. انگلستان در اواسط قرن نوزدهم ميلادي در اين كشور به دنيا آمد. وي از جواني به فعاليت‏هاي سياسي پرداخت و پس از چندي به پارلمان انگليس راه يافت. سايكس با آغاز جنگ جهاني اول به عنوان ديپلمات انگليس عازم منطقه بالكان شد و سپس به تركيه رفت. سايكس نماينده انگليس در پيمان متقابل انگليس و فرانسه موسوم به سايكس - پيكو بود. اين پيمان استعماري، شرايط سياسي منطقه را براي تفكيك اراضي خاورميانه و مستملكات آسيايى امپراتوري عثماني فراهم آورد. در قرارداد سايكس - پيكو كه نوعي تباني استعماري و توسعه طالبانه متفقين بود، منطقه خاورميانه عربي بين سه كشور انگلستان، فرانسه و روسيه تزاري تقسيم شد. فرانسه و انگليس در پي تقسيمات پيمان سايكس - پيكو با يك‏ديگر توافق كردند تا متصرفات خاورميانه‏اي خويش را به امير نشين‏هاي متعدد تبديل نمايند و در هر اميرنشين، احساسات قومي، نژادي، زباني و مذهبي را عليه دولت عثماني به وجود آورند تا راه شكست نهايي عثماني از اين طريق هموارتر گردد. مارك سايكس كه معاهده‏اش با فرانسوي‏ها، ترسيم كننده سياست انگليس تا حداقل سه دهه پس از آن بود، سرانجام در شانزدهم فوريه 1916م در پاريس درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن