مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تصرف جزيره "پورتوريكو" توسط مهاجمان امريكايي (1898م)


جزيره پورتوريكو واقع در اقيانوس اطلس در شمال امريكاي جنوبي، در سال 1493م توسط كريستف كلمب كشف شد و از سال 1509م به تصرف استعمارگران اسپانيايى درآمد و حدود 400 سال تحت حاكميت آنها قرار داشت. در اين ميان، قيام‏هاي متعدد مردمي عليه اسپانيايى‏ها در نيمه اول قرن نوزدهم سركوب شد. در سال 1868 نيز قيام مردمي اگرچه توفيقي نيافت اما مسئله استقلال پورتوريكو مطرح گرديد. با اين حال، در جريان كنفرانس پاريس در سال 1898 مالكيت امريكا بر اين منطقه تثبيت و به عنوان جزئي از خاك امريكا شناسايي شد. امريكا پس از انضمام اين جزيره به خود، آن را به زرّادخانه‏اي عظيم تبديل كرد، به گونه‏اي كه در اين جزيره سيزده پايگاه نظامي ايجاد كرده است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن