مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز دوره دوم جمهوري فرانسه معروف به حكومت روزنامه‏نگاران (1848م)


به دنبال قيام مردم فرانسه و بركناري لويى فيليپ پادشاه مستبد اين كشور، حكومت موقت يا دومين دوره جمهوري فرانسه در 24 فوريه 1848م آغاز شد. در تاريخ فرانسه از اين دوره به حكومت روزنامه‏نگاران نيز ياد مي‏كنند؛ زيرا يازده نفر از روزنامه‏نگاران جمهوري‏خواه به رياست دولامارتين، شاعر و نويسنده فرانسوي، اين حكومت را اداره مي‏كردند. در دسامبر همين سال، انتخابات برگزار و لويي ناپلئون، برادرزاده ناپلئون بُناپارت به رياست جمهوري برگزيده شد. با اين حال، وي در سال 1852 عليه جمهوري خواهان، كودتا كرد و مخالفان را سركوب نمود و خود را امپراتور فرانسه خواند. به اين ترتيب، دومين دوره جمهوري فرانسه، تنها چهار سال دوام آورد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن