مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

كودتاي كمونيستي در چكسلواكي و آغاز رژيم كمونيستي اين كشور (1948م)


در سال 1946م پس از انتخابات پارلماني در چكسلواكي، حزب كمونيست بر ساير رقبا برتري يافت و بيشتر دولت را قبضه كرد. از آن زمان بود كه سياست خارجي چكسلواكي، متمايل به شوروي شد و از اين پس حكومت نيمه كمونيستي تا سال 1948 بر سر كار بود. در 23 فوريه اين سال، كمونيست‏ها به وسيله كودتا، تمام قدرت را در كابينه در دست گرفتند و بخش‏هاي اداري جاي ايالات سابق را گرفت. از آن پس، جمهوري چكسلواكي، به عنوان يك كشور واحد و مركب از دو ملت چك و اسلواكي اعلام گرديد و تقريباً كليه فعاليت‏هاي اقتصادي، ملي اعلام شدند. دوران حكومت كمونيست‏ها بر چكسلواكي، بيش از چهل سال به طول انجاميد و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، حكومت مستقلي برسر كار آمد. با اين حال اين كشور در سال‏هاي بعد از آن به دو كشور مستقل چك و اسلواكي تقسيم شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن