مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

وقوع كودتا در غنا و سرنگوني قوام نكرومه رئيس جمهور اين كشور (1966م)


پس از آن كه در اول ژوئيه سال 1960م كشور افريقايى غنا، استقلال كامل خود را از انگلستان به دست آورد، قوام نكرومه قهرمان استقلال اين كشور، به رياست جمهوري آن برگزيده شد. نكرومه از سال 1962م حكومت تك حزبي را در كشور برقرار كرد و توانست چندين شبكه كودتا در كشور را شناسايى و سركوب نمايد. هنگامي كه نكرومه در 24 فوريه 1966م، در جريان يك سفر رسمي، جهت ميانجي‏گري بين چين و امريكا و پايان صلح‏آميز جنگ ويتنام عازم پكن شده بود، در غياب وي، يك كودتاي نظامي هوادار غرب توسط ژنرال آنكرا وي را از قدرت خلع كرد و شوراي آزادي‏بخش ملي به رياست آنكرا قدرت را در دست گرفت. در اين ميان، كادر رياست جمهوري در برابر كودتاگران مقاومت كردند، اما اين مقاومت بي‏فايده بود و نظاميان هوادار كودتا بر اوضاع مسلط شدند. نكرومه زماني كه تازه به چين رسيده بود از اين حادثه باخبر شد، اما آن چه بيشتر موجب سرخوردگي و يأس وي گرديد آن بود كه مائوتسه تونگ و ديگر مقامات بلندپايه چين، ملاقات خود را با او لغو كردند و او را فردي عادي و فاقد سمت رسمي دانستند. در حالي كه وي يكي از بيدارگران و متفكران انقلابي بزرگ افريقا بود و قرباني توطئه‏هاي امريكا به شمار مي‏رفت. نكرومه از آن پس به صورت مسافري عادي از پكن به مسكو و سپس به گينه رفت و چندي بعد عازم روماني شد. وي در 27 آوريل 1971 در سن 62 سالگي درگذشت و در ژوئيه همان سال، جسدش رادر زادگاهش در غنا، دفن نمودند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن