مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

حمله هواپيماهاي ژاپني به واحدهاي متفقين در جريان جنگ جهاني دوم (1942م)


در جريان جنگ جهاني دوم، در 27 فوريه 1942م، حمله بزرگ هواپيماهاي ژاپني به واحدهاي دريايى متفقين آغاز شد. صحنه وقوع اين عمليات در درياي جاوه بود. در اين دريا كه جزو آب‏هاي اقيانوس آرام محسوب مي‏شود، تعداد زيادي از كشتي‏هاي جنگي امريكا، استراليا و انگليس متمركز شده بودند. اين نبرد بزرگ با غرق شدن تعداد زيادي از كشتي‏هاي دولت‏هاي متفق در درياي جاوه به سود ناوگان جنگي ژاپن خاتمه يافت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن