مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي و استقلال كشور "صحرا" و تأسيس جمهوري در اين كشور (1976م)


كشور جمهوري عربي صحرا در شمال غربي افريقا و در ساحل اقيانوس اطلس واقع گرديده و 284 هزار كيلومتر مربع وسعت و در حدود 300 هزار نفر جمعيت دارد كه پيش‏بيني مي‏شود جمعيت صحرا تا سال 2025م در حدود 740 هزار نفر گردد. از شهرهاي مهم آن داخله، سماره و بوكراع قابل ذكرند. مردم صحرا از مليت‏هاي مختلف، از جمله عرب، بربر، حساني و طوارق هستند. اين منطقه از ديرباز در استعمار اسپانيا بود ولي پس از مبارزات مردم و پايان يافتن دوران استعماري كشورها، در سال 1975م، اسپانيا آن را به دو كشور مغرب و موريتاني واگذار نمود. پس از خروج اسپانيا، جبهه پوليساريو، با تشكيل جمهوري دموكراتيك عربي اعلام استقلال نمود و حاكميت مغرب و موريتاني را نپذيرفت. در سال 1979م موريتاني نيز از ادعاي خود بر صحرا منصرف شد و آن را رها نمود وليكن كشور مغرب هنوز ادعاي حاكميت بر آن منطقه و يك‏پارچگي كشور دارد. بسياري از كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران، حكومت صحرا را به رسميت شناختند. زبان رسمي مردم صحرا، عربي و حسانيه است و 99% جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي‏دهند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن