مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي و استقلال كشور افريقايي "غنا" از استعمار انگلستان(1957م)


استعمار سرزمين غنا از قرن پانزدهم ميلادي با ورود پرتغالي‏ها به اين كشور افريقايى آغاز شد. پس از پرتغال، اين سرزمين كه به سرزمين طلا شهرت يافته بود، تحت استعمار انگلستان قرار گرفت. اما قيام‏هاي استقلال طلبانه مردم غنا در اواسط قرن بيستم، مقدمات خودمختاري اين كشور را فراهم كرد. به دنبال اين قيام‏ها، نخستين انتخابات عمومي در غنا برگزار شد و قوام نكرومه به نخست وزيري رسيد. او در 6 مارس 1957م غنا را مستقل اعلام كرد و در سال 1960 آن را جمهوري خواند اما در سال 1966، دولت ملي نكرومه با يك كودتا سرنگون شد. از آن پس، غنا شاهد كودتاهاي نظامي متعددي بوده است. كشور غنا 238/537 كيلومتر مربع وسعت و بيش از 20 ميليون نفر جمعيت دارد. داراي نژاد سياه و زبان انگليسي مي‏باشد و پيش‏بيني مي‏شود كه جمعيت آن تا سال 2025م بيش از 36 ميليون نفر گردد. اين كشور با نظام سياسي جمهوري چند حزبي با يك مجلس قانون‏گزاري اداره مي‏شود. واحد پول آن سدي و پايتخت آن شهر اكرا مي‏باشد. از شهرهاي مهم آن كوماسي و تمالي است. 6 مارس سال‏روز استقلال اين كشور از انگلستان و روز ملي غنا نيز مي‏باشد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن