مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز مبارزه "جبهه آزادي بخش مورو" عليه حكومت "ماركوس" در فيليپين (1968م)


پس از انتخاب ماركوس به رياست جمهوري فيليپين در سال 1965م، حكومت ديكتاتوري وي تحت حمايت امريكا و كشورهاي غربي، به سركوب مخالفان خود اقدام كرد و تعداد زيادي را كشته و بسياري ديگر را به زندان افكند. اين امر اعتراضات متعددي را در كشور برانگيخت و گروه‏هاي متعددي عليه ديكتاتوري ماركوس تشكيل شدند. هم‏چنين از سال 1968م مبارزات خلق مسلمان جنوب كشور براي ايجاد يك كشور مستقل اسلامي شدت گرفت. در اين ميان، جبهه آزادي بخش مورو كه مهم‏ترين نيروي مخالف چريكي ماركوس بود به وجود آمد و از هشتم مارس همين سال به مدت حدود 20 سال به مبارزه مسلحانه عليه سياست‏هاي ضد اسلامي ماركوس ادامه داد. اما پس از بركناري ماركوس، در پي مذاكرات اين جبهه با دولت، طرفين در مورد آتش‏بس و امضاي قرارداد صلح به توافق رسيدند. بر اساس توافق فيمابين در 30 سپتامبر 1996م آتش‏بس برقرار شد و نيز قرار شد مسلمانان از كرسي‏هاي مخصوص در پارلمان برخوردار شده و در ديوان عالي كشور، دولت و رده‏هاي بالاي نيروي نظامي و انتظامي مشغول شوند. هم‏چنين براساس اين قرارداد، مسلمانان در ايالت مسلمان نشين ميندانائو به خودمختاري دست يافتند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن