مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تولد "گابريل فارنهايْتْ" فيزيك‏دان معروف آلماني و مخترع دماسنج (1686م)


گابريل دانيل فارنهايت فيزيك‏دان مشهور آلماني، در 27 مارس سال 1686م در بندر دانْتْزيگ آلمان، متولد شد.او از دوران تحصيل، تحقيقات وسيعي درباره گرما انجام داد و سرانجام در سال 1724م، دماسنج را اختراع كرد. فارنهايت تقسيمات جديدي براي دماسنج در نظر گرفت كه امروزه در امريكا و انگليس از اين تقسيمات به جاي سانتي‏گراد استفاده مي‏شود. او نخست الكل اتيليك و سپس جيوه را در دماسنج به كار بُرد و ضمن تكميل دماسنج خود، انبساط و انقباض جيوه و الكل در دماسنج را مورد مطالعه قرار داد. وي براي تعيين فشار جو از طريق خواندن مستقيم نقطه جوش آب، يك دماسنج ارتفاع سنج ساخت و دستگاهي براي اندازه‏گيري وزن مخصوص مايعات با نام آب سنج اختراع كرد. در مقياس فارنهايت، 32 درجه، برابر با صفر درجه سانتي‏گراد و 212 درجه برابر با نقطه جوش آب در صد درجه سانتي‏گراد مي‏باشد. گابريل فارنهايت سرانجام در ششم اوت 1736م در پنجاه سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن