مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

صدور فرمان تاريخي "آزادي" توسط پادشاه فرانسه (1573م)


پس از شكل‏گيري جريان اصلاح‏طلبي توسط مارتين لوتر در اوائل قرن شانزده و به راه افتادن نهضت پروتستان، اختلافات عقيدتي با كاتوليك‏ها به جنگ ميان دو گروه انجاميد. در اين ميان، در فرانسه جنگ‏هايى در چهار مرحله از اوائل سال 1562 تا 1573م به طول كشيد كه جنگ دوم و سوم با پيروزي كاتوليك‏ها و دو جنگ ديگر با برتري پروتستان به پايان رسيد و حادثه سن - پارتِلْمي كه در جريان آن پروتستان‏ها و رهبران آن به دستور شارل نهم پادشاه فرانسه قتل عام شدند دراين مقطع روي داد. پس از آخرين جنگ كه حدود يك سال به طول انجاميد و به پيروزي پروتستان‏ها منجر شد شارل نهم در 29 مارس 1573 ضمن فرمان تاريخي كه به فرمان آزادي موسوم گرديد به پروتستان‏ها نوعي آزادي مذهبي و آزادي در عقائد و احكام عملي داد و به يك سلسله از جنگ‏هاي مذهبي خاتمه داد گرچه تحصيل آزادي هدف اصلي پروتستان‏ها به شمار مي‏رفت اما مسئله كسب قدرت و رسيدن به حكومت باعث شد تا نزاع و جنگ‏هاي ديگري نيز پس از اين فرمان رخ دهد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن