مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

امضاي قرارداد تاريخي "پيرنه" ميان اسپانيا و فرانسه(1659م)


پس از امضاي قرارداد صلح وِستْفالي در سال 1648م، به جنگ‏هاي 30 ساله در اروپا پايان داده شد، اما جنگ، بين برخي از كشورهاي منطقه به صورت پراكنده ادامه يافت. در اين ميان، بين فرانسه كه به يك امپراتوري قدرت‏مند تبديل شده بود با كشور اسپانيا همچنان جنگ جريان داشت. در نتيجه، يازده سال بعد از پيمان وِستْفالي، با امضاي قراردادي ديگر معروف به قرارداد پيرنِه در 29 مارس 1659م، مرز ميان دو كشور در سلسله جبال پيرنه تثبيت شد و جنگ‏ها پايان يافت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن