مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

كودتا در گواتمالا و به دست گرفتن زمام امور توسط ارتش (1963م)


كشور گواتمالا واقع در امريكاي مركزي، از جمله كشورهايي است كه در طول قرن بيستم شاهد كودتاها و شورش‏هاي زيادي بوده است. در بيشتر اين اقدامات، ايالات متحده امريكا با تحريك نظاميان و روي كار آوردن آنان به تأمين منافع خود دست زده است. اين وضعيت پس از جنگ جهاني دوم نيز ادامه يافت و هرگاه رئيس جمهور يا مسئول حكومت، دست به اقدامات اجتماعي و اصلاحي مخالف امريكا مي‏زد، دولت ايالات متحده با حمايت از نيروهاي معارض و حتي تحريك رژيم‏هاي دست نشانده در آن منطقه، دست به عكس‏العمل مي‏زد. اين وضعيت باعث شده بود تا از يك طرف، در درون ارتش، شورش‏هايي رخ دهد كه البته سركوب مي‏شد و از طرف ديگر در پايتخت و ديگر شهرها، اغتشاشات و اعتصابات عمومي شكل گيرد. در كنار اين مسائل، احزاب سياسي نيز خواستار استعفاي دولت مي‏شدند. در طول سال 1962م، اين اوضاع ادامه يافت و شكل حادي به خود گرفت. اين اعتراضات هرچند در ابتدا به سختي توسط مقامات دولتي سركوب گرديد، اما در اوايل سال 1963م با لغو انتخابات رياست جمهوري، اوضاع آشفته‏تر گرديد. در نهايت از ساعات اوليه روز اول آوريل 1963م، نظاميان طي كودتايي دولت را سرنگون كرده و يك شوراي نظامي، قدرت را در دست گرفت. از اين زمان بود كه نقش ارتش و نيروهاي نظامي در اداره حكومت به صورت برجسته‏تري جلوه بيشتري پيدا كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن