مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز ملي و استقلال كشور افريقايي "سِنِگال" از استعمار فرانسه (1960م)


كشور جمهوري سِنِگال با 196/722 كيلومتر مربع وسعت در كنار اقيانوس اطلس در غرب افريقا و در همسايگي موريتاني، مالي، گينه و گامبيا واقع شده است. جمعيت سنگال 9/5 ميليون نفر بوده و اكثر آنان سياه مي‏باشند. بيش از 90% مردم اين كشور، مسلمان و زبان رسمي آن فرانسوي است. پايتخت اين كشور، شهر داكار مي‏باشد. پيش‏بيني مي‏شود كه جمعيت سِنِگال تا سال 2020م بيش از 16 ميليون نفر خواهد بود. از شهرهاي مهم آن تيئس، كائولاك و سن لويى مي‏باشد. واحد پول سنگال "فرانك سي اف آ" است. سنگال از نظر اقتصادي كشور فقيري است. نظام سياسي حاكم بر سنگال جمهوري چند حزبي و با يك مجلس قانون‏گزاري است. اين كشور از قرن پانزدهم ميلادي تحت نفوذ و استعمار پرتغال قرار گرفت و فرانسوي‏ها نيز از قرن هفدهم به غارت منابع طبيعي و انساني سِنِگال پرداختند. به دنبال تضعيف فرانسه در جريان جنگ جهاني دوم، اين كشور استعماري مجبور شد به سنگال نيز هم‏چون ديگر مستعمراتش امتيازاتي بدهد. در نهايت، سنگال در 1958م استقلال داخلي يافت و در چهارم آوريل 1960م به استقلال كامل رسيد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن