مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

گردش اولين سفينه فضايي جهان به دور ماه توسط فضانوردان شوروي (1966م)


پس از آن كه دانشمندان شوروي و سپس امريكايى موفق به پرتاب سفينه‏هايى به فضا شدند و براي اولين بار فضانوردان را به فضا فرستادند، از سال 1966م مسابقه براي تسخير كره ماه آغاز شد. در نهايت در روز چهارم آوريل 1966م، نخستين سفينه فضايى كه از طرف شوروي به فضا پرتاب شده بود به دور كره ماه گردش كرد و عكس‏هايي از كره ماه به زمين فرستاد. اين مسئله رقابت فضايي بين دو ابرقدرت را فزوني بخشيد، تا اين كه دو ماه بعد در ششم ژوئن 1966م، يك سفينه امريكايي بدون سرنشين بر روي كره ماه فرود آمد و اطلاعاتي از سطح كره ماه به زمين مخابره نمود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن