مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

افتتاح دوره جديد بازي‏هاي المپيك در آتن پايتخت يونان (1896م)


بازي‏هاي جهاني المپيك از سال‏ها پيش از ميلاد مسيح(ع) در يونان باستان انجام مي‏شد و جوانان را به رقابت‏هاي ورزشي و آماده سازي جسماني فرا مي‏خوانْد. بازي‏هاي المپيك كه در ابتدا به صورتي محدود، با نام المپيا خوانده مي‏شد، پس از گذشت مدتي رونقي فراوان يافت. با اين حال برخي مخالفان براي تعطيلي آن كوشيدند تا اينكه در سال 393م از اين بازي‏ها، جز نامي باقي نماند. در پايان قرن نوزدهم، پيِر دو كوبرتنِ فرانسوي كوشش فراواني به عمل آورد تا اين بازي‏ها را احيا كند. در نهايت به دنبال سال‏ها تلاش او و دوستانش كه شيفته صلح و صفا بودند، بازي‏هاي المپيك دوباره جلوه كرد و در سراسر جهان درخشيد. سال 1896م براي المپيا نقطه بازگشتي بود. در اين سال، اين مسابقات در موطن اصلي خود در يونان انجام شد و طي دوره‏هاي بعد، رونقي فراوان يافت. دوره‏هاي المپيا كه امروزه به بازي‏هاي المپيك تبديل شده است، هر چهار سال يكبار برگزار مي‏شود و به جز سال‏هاي جنگ جهاني اول و دوم، به طور مرتب انجام شده است. بيست و پنجمين دوره بازي‏هاي المپيك در سال 2004م در آتن برگزار شد، ضمن اينكه قرار است دوره بعدي آن در سال 2008م در چين برپا شود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن