مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

اختراع ماشين توليد سرماي مصنوعي فرانسه (1859م)


در يازدهم آوريل 1859م دستگاه توليد سرماي مصنوعي توسط يك صنعت‏گر و شيمي‏دان فرانسوي به نام فرديناند كاره اختراع شد. سرماي اين دستگاه توسط گاز آمونياك تأمين مي‏شد. اختراع كاره گام مهمي براي حفظ مواد غذايي و دارويي از فساد و تلف شدن به ويژه در مناطق گرمسير بود. اين دستگاه پس از تكميل به صورت يخچال‏ها و سردخانه‏هاي ثابت و متحرك كنوني درآمد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن