مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پايان جنگ نيروي دريايي هلند و انگليس (1654م)


جنگ‏هاي انگليس و هلند معمولاً برسر تصرف سرزمين‏ها و يا به دليل بروز اختلافات سياسي و مذهبي بود. اما در سال 1652، جنگي ميان دو كشور به وقوع پيوست كه ريشه در رقابت‏هاي تجاري و اقتصادي داشت. چرا كه هر يك از اين دو كشور از موفقيت تجارتي طرف ديگر خشمناك بودند. از اين رو به دنبال بهانه‏اي بودند تا ديگري را از صحنه حذف نمايند. در نهايت، جنگ هنگامي آغاز شد كه در 23 مارس 1652م، ناوگاني از هلند در حال تردد در آب‏هاي انگليس نسبت به كشتي‏هاي انگليسي اداي احترام نكرد و به اين بهانه جنگي ديگر آغاز شد كه سه مرحله به طول انجاميد. دو كشور قدرت‏مند اروپايى قرن هفدهم درصدد حذف نفوذ ديگري در درياي مانش، درياي شمال، اقيانوس اطلس و هند شرقي بودند. اين جنگ‏ها هر بار طي قراردادهايي به پايان مي‏رسيد اما پس از مدتي، بار ديگر شعله‏ور مي‏شد. در سومين مرحله جنگ دريايي، هلندي‏ها، انگليس را مجبور به پذيرش صلح نمودند كه اين قرارداد در 5 آوريل 1654م به امضا رسيد و آتش‏بس اعلام گرديد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن