مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پايان گلوله باران شهر غزه توسط صهيونيست‏ها (1956م)


نظاميان رژيم صهيونيستي از روز چهارم آوريل 1956م، زنان، كودكان و سالخوردگان را در شهر غزّه، زير آتش شديد گلوله‏هاي خمپاره قرار دادند و در مدت دو روز، 56 تن از آنها را به خاك و خون كشيده و سي نفر ديگر را زخمي كردند. در برابر اين جنايت رژيم صهيونيستي كه تا فرداي آن روز در 5 آوريل 1956م به طول انجاميد، غرب و مجامع بين الملليِ دفاع از حقوق بشر، مانند ساير موارد مشابه، واكنشي نشان ندادند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن