مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

وقوع كودتاي امريكايي در ونزوئلا (2002 م)


كشور ونزوئلا واقع در امريكاي جنوبي از جمله كشورهايى است كه هيأت حاكمه آن در طول دهه‏هاي پاياني قرن بيستم تغيير و تحولات فراواني را به خود ديده است. در دسامبر 1998م هوگو چاوِز به رياست جمهوري اين كشور برگزيده شد و در مراسم سوگند رياست جمهوري قول داد با يك انقلاب صلح‏آميز، با فقرِ گسترده و نابرابري‏هاي اجتماعي، اقتصادي و نيز فسادهاي موجود در سطح مديريت كشور مقابله نمايد. هم‏چنين وي با به وجود آوردن، "مجلس ملي" اصول متعددي به نفع آزادي‏ها و حقوق فردي شهروندان به تصويب رسانيد عملكرد مثبت وي باعث شد تا در انتخابات بعدي پارلمان، حزب وي بيشترين رأي را به دست آورد. اين اقدامات چاوِز كه با منافع سرمايه‏داران و اتحاديه‏هاي صنفي مغايرت داشت باعث ايجاد اعتصابات گسترده‏اي گرديد. از طرف ديگر كش و قوس‏هاي آشكار و پنهان در سياست‏هاي منطقه‏اي و خارجي هوگو چاوز با امريكا باعث شد تا اعتراضات داخلي، مورد حمايت كاخ سفيد قرار گرفته و سرانجام در 12 آوريل 2002م كودتايى با حمايت امريكا به وقوع بپيوندند. در جريان اين كودتا، هوگو چاوز بازداشت و به جزيره‏اي در اطراف كشور برده شد و دولت وي نيز سقوط كرد. اما حضور گسترده مردم و ارتش وفادار به او باعث شد تا دو روز بعد در 14 آوريل همان سال دولت كودتا سرنگون گرديده و هوگو چاوز به قدرت بازگشت. چندي بعد مشخص شد كه مقامات و مأموران امريكايى در جريان انجام اين كودتا بوده و به حمايت‏هاي مالي و سياسي از مخالفين چاوز پرداخته‏اند. عملكرد كاخ سفيد كه مدعي استقرار دموكراسي در سراسر جهان است با اين اقدام بار ديگر زير سؤال رفت و رسوايي سياسي جديدي براي امريكا در دوره رياست جمهوري جورج بوش (پسر) به وجود آورد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن