مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

اشغال اتريش توسط نيروهاي متفقين در اواخر جنگ جهاني دوم (1945م)


اتريش پس از جنگ جهاني دوم، كشوري مستقل بود، اما چندي قبل از آغاز جنگ، هيتلر، اتريش را ضميمه خاك آلمان نمود و سربازان اتريشي نيز به نفع آلمان وارد جنگ شدند. در آوريل 1945م، پس از عقب‏نشيني آلمان از اتريش و اشغال آن توسط دولت‏هاي متفق، اتريش به چهار منطقه تجزيه شد كه هر منطقه توسط يكي از دولت‏هاي امريكا، شوروي، انگليس و فرانسه اداره مي‏گرديد و ويِن پايتخت اتريش، تحت اداره مشترك چهار دولت قرار داشت. ده سال بعد، در سال 1955م بين چهار كشور اشغال‏گر و دولت اتريش، قراردادي به امضا رسيد كه به موجب آن، بي‏طرفي و استقلال اتريش تضمين شده و نيروهاي چهار كشور اشغال‏كننده، خاك اتريش را تخليه خواهند كرد. تخليه نيروهاي اشغال‏گر در سال 1955م پس از ده سال آغاز شد و از آن پس اتريش بي‏طرفي خود را در مناقشات بين‏المللي حفظ نمود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن