مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تشكيل اتحاديه سياسي "پان آمريكن" در قاره امريكا (1890م)


اتحاديه پان آمريكن در چهاردهم آوريل 1890م به منظور ايجاد همكاري‏هاي چند جانبه كشورهاي قاره امريكا شكل گرفت. اين اتحاديه، بعدها به سازمان كشورهاي امريكايى تغيير نام داد و منشور آن پس از جنگ جهاني دوم، در سال 1948م به تصويب رسيد. آن چه در اين سازمان، موجب نگراني كشورهاي عضو است، نفوذ فراوان امريكا در اين سازمان و استفاده واشينگتن از آن، در جهت مقاصد سياسي امريكا است. امريكا هم‏چنين از سازمان كشورهاي امريكايى به عنوان بستري مناسب براي بسط سلطه اقتصادي بر كشورهاي امريكاي جنوبي و مركزي استفاده مي‏كند. به همين دليل اعضاي اين سازمان تلاش مي‏كنند تا حد ممكن از نفوذ واشينگتن بر اين سازمان و به كارگيري آن در جهت اهداف و منافع امريكا بكاهند. با اين حال، سازمان كشورهاي امريكايى، عملاً تحت نفوذ ايالات متحده امريكا قرار دارد و مجري طرح‏هاي سياسي و اقتصادي امريكا است. هدف ايجاد اين سازمان، ايجاد دوستي و همكاري‏هاي متقابل بين كشورهاي امريكاي شمالي، مركزي و جنوبي است. سازمان كشورهاي امريكايي هر سال كنفرانسي با شركت سران كشورهاي عضو تشكيل مي‏دهد و در موارد اضطراري نيز، كنفرانس‏هايي با شركت وزيران خارجه كشورها تشكيل مي‏شود. كليه كشورهاي امريكايي به جز كوبا در اين سازمان عضويت دارند و مقر آن در واشينگتن واقع است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن