مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

امضاي توافق نامه ايجاد سازمان تجارت جهاني (1994م)


مقدمات تشكيل سازمان تجارت جهاني در جريان جنگ جهاني دوم، توسط امريكا و انگليس فراهم شد و بر اين اساس در سال 1947م، 23 كشور پيشرفته جهان، موافقت‏نامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات را امضا كردند. اين موافقت نامه مقرر مي‏داشت تا مذاكراتي جهت كاهش تعرفه‏هاي گمركي، رفع محدوديت‏هاي بازرگاني و از ميان بُردن موانع تجارت آزاد، انجام شود، سرانجام هشتمين دور از اين مذاكرات در آوريل 1994 در مراكش خاتمه يافت و براساس سند نهايى اين گفتگوها، گات در جهت جهاني شدن تجارت به سازمان تجارت جهاني تغيير نام داد و تعداد زيادي از كشورهاي جهان عضو آن شدند. در حال حاضر امريكا و تعداد ديگري از كشورهاي غربي از نفوذشان در سازمان تجارت جهاني در جهت منافع خود استفاده مي‏كنند. هم‏چنين بسياري از كارشناسان اقتصادي، از ميان برداشتن تعرفه‏هاي تجاري را به خاطر برتري اقتصادي كشورهاي غربي، به نفع اين كشورها و به ضرر كشورهاي جهان سوم مي‏دانند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن