مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

به كارگيري اولين گاز خفه كننده در جريان جنگ جهاني اول (1915م)


در هفدهم آوريل 1915م، براي اولين بار در جهان از گاز خفه كننده در جريان جنگ جهاني اول استفاده شد. آلمان در جنگ با انگلستان و فرانسه در ناحيه ايپر فرانسه، با استفاده از اين گاز تعداد زيادي از سربازان متفقين را كشت. در اين جنگ كه به جنگ گاز معروف شد، آلماني‏ها پيروزي نسبي به دست آوردند. پس از پايان جنگ جهاني اول، تلاش‏هايى براي ممنوعيت استفاده از گازهاي شيميايى در جنگ آغاز شد كه منجر به تدوين و امضاي چند معاهده بين‏المللي مبني بر منع توليد، تكثير و استفاده از سلاح‏هاي شيميايي در جنگ شد. با وجود اين، برخي كشورها همچنان به استفاده از انواع پيشرفته‏تر اين گازهاي خطرناك پرداختند كه استفاده از مواد شيميايي در جنگ ويتنام توسط امريكا و استفاده رژيم عراق از انواع سلاح‏هاي شيميايي در جنگ اين رژيم عليه ايران از آن جمله است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن