مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

به قدرت رسيدن گروه خون‏خوار خِمِرهاي سرخ در كشور كامبوج (1975م)


كشور آسيايى كامبوج تا سال 1970م داراي رژيم سلطنتي بود ولي در اين سال، رژيم سلطنتي با يك كودتاي نظامي سرنگون شد و رهبر جديد كامبوج كه يك ژنرال دست نشانده امريكا بود، يك حكومت ديكتاتوري نظامي در آن كشور برقرار كرد. در اوايل سال 1975م كمونيست‏هاي كامبوج معروف به خِمِرهاي سرخ به رهبري پول پوت دست به يك شورش مسلحانه زدند و با تصرف پايتخت كامبوج، يك حكومت جمهوري خلق تشكيل دادند. خِمِرهاي سرخ كه با سلاح‏هاي چيني مسلح شده و اكثراً جوانان نابالغ و كم سن و سال بودند، در جريان شورش و تصرف شهرهاي كامبوج و پس از تسلط بر اين كشور، مرتكب فجايع بي‏شماري شدند و تنها در جريان تصرف پايتخت، صدها هزار نفر را قتل عام كرده و بيش از يك ميليون نفر از جمعيت شهر را از خانه و كاشانه خود بيرون راندند. هم‏چنين تعداد كساني كه در مدت سه سال حكومت خِمِرهاي سرخ در كامبوج كشته شدند در حدود دو ميليون نفر يعني يك چهارم جمعيت هشت ميليوني كامبوج تخمين زده شده است. ادامه اين روند باعث شد تا خِمِرهاي سرخ در سال 1978م با حمله نيروهاي ويتنامي به كامبوج، از حكومت رانده شوند و در روز هفتم ژانويه 1979 به كلي شكست بخورند. خمرهاي سرخ پس از اين شكست تا اوايل دهه 1990م، همچنان به مقاومت در برابر حكومت طرفدار ويتنام در كامبوج ادامه مي‏دادند. با اين حال، حكومت خِمِرهاي سرخ كامبوج، تا روزي كه بر اثر مداخله مستقيم ويتنام در كامبوج سرنگون شد، از حمايت امريكا برخوردار بود. نام كمونيست‏هاي كامبوج معروف به خِمِرهاي سرخ كه به واسطه خشونت و سبوعيّتي كه در كشتار مردم در دوره حكومت بر آن كشور نشان دادند، به عنوان نمونه و سمبل گروه‏هاي افراطي چپ شهرت يافته است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن