مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مرگ "پول پوت" رهبرِ خون‏خوار خِمِرهاي سرخ كامبوج (1998م)


سالوت سار با نام مستعار پول پوت و معروف به قصاب كامبوج، در سال 1928م در خانواده‏اي ثروت‏مند در اين كشور به دنيا آمد. وي از شش سالگي به واسطه برادرش كه در دربار كامبوج خدمت مي‏كرد وارد كاخ سلطنتي شد و نزد معلمان فرانسوي به تحصيل پرداخت. پول پوت در 21 سالگي به همراه جوانان درباري عازم فرانسه شد و چهار سال در بهترين مدارس اين كشور تحصيل كرد. وي در اين مدت تحت تأثير افكار كمونيستي قرار گرفت و پس از بازگشت از فرانسه به همراه چند تن از همفكران خود به سازمان زيرزميني كمونيست‏هاي كامبوج پيوست. پول پوت از اواخر دهه 1960م كه رژيم طرفدار غرب در كامبوج بر اثر پيروزي‏هاي كمونيست‏ها در ويتنام تضعيف شده بود، مشغول سازماندهي يك نيروي چريكي براي سرنگون ساختن حكومت كامبوج و قبضه كردن قدرت شد. در اين ميان هر چند پس از آن، حكومت دست‏نشانده امريكا برسر كار آمد، اما ديكتاتوري او، موجبات نارضايتي مردمي را فراهم ساخت. از اين رو، پول پوت با استفاده از اين فرصت، بر طرفداران خود افزود و با كمك نيروي مقاومت كامبوج موسوم به خِمِرهاي سرخ به تدريج كنترل بخش بزرگي از كشور را به دست گرفت. اين نيروها در سال 1975م حكومت نظامي را سرنگون كردند و خود زمام امور را به دست گرفتند. آغاز حكومت خِمرهاي سرخ در كامبوج در واقع آغاز فاجعه‏اي بود كه نه تنها در قرن بيستم كه در طول تاريخ، كمتر نظير آن ديده شده است. به دستور پول پوت، كمترين مقاومت با مرگ پاسخ داده مي‏شد و به اين ترتيب نزديك به يك چهارم جمعيت هشت ميليوني كامبوج طي كمتر از چهار سال به كام مرگي سخت فرو افتادند. در اين مدت، چين تنها كشوري بود كه با رژيم پول پوت رابطه داشت هر چند وي از حمايت پنهاني امريكا نيز برخوردار بود. پول پوت با اعتقاد به حذف سرمايه‏داري، شهرها را نابود ساخت و كمترين مظاهر تمدن را از بين برد. منسوخ شدن كامل مالكيت خصوصي، مبارزه خشن و بي رحمانه با دين و قتل عام فراوان با وسايل ابتدايى، بخشي از كارنامه جنايت بار رژيم پول پوت به شمار مي‏رود. رژيم پول پوت در نهايت در 17 ژانويه 1979م با يورش نظامي ويتنام به كامبوج كه به عنوان حمايت از مخالفان رژيم صورت گرفت ساقط شد و خودِ پول پوت، از پايتخت گريخت. سال‏هاي پاياني عمر پول پوت به انزوا، بيماري و خشونت بر زيردستان گذشت. اين امر باعث شورش اطرافيان و تحويل او به دادگاه گرديد. اما اجلْ مهلت چنداني به وي نداد و قصاب كامبوج پس از عمري جنايت، وحشي‏گري و آدم‏كشي سرانجام در 18 آوريل 1998م در هفتاد سالگي درگذشت و با كوله‏باري از قساوت و بي‏رحمي به زباله‏دان تاريخ فروافتاد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن