مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

كشتار مردم استقلال‏طلب الجزاير توسط استعمارگران فرانسوي (1961م)


هم‏زمان با جنگ جهاني دوم و به ويژه پس از آن مسئله استقلال و رهايى از استعمار فرانسه در كشور الجزاير اوج گرفته بود، قيام مردمي و سراسري الجزاير از سال 1954م آغاز گرديد. پس از روي كار آمدن ژنرال‏دوگل در فرانسه، وي سخن از حق مردم الجزاير در تعيين سرنوشت خود به ميان آورد. گرچه به آن اميد بود كه بتواند گروه كارگزاران خود را در الجزاير به مسند قدرت بنشاند. اما در اين ميان تعدادي از نظاميان افراطي فرانسوي با شكل دادن گروهي تحت عنوان سازمان ارتش سري، ايجاد هراس در دل مردم الجزاير و هم‏چنين فرانسويان محافظه‏كار را در برنامه كاري خود قرار دادند. تلاش ارتش سري فرانسه كه خواستار ادامه سلطه دولت پاريس بر الجزاير بود، شورشي را در 22 آوريل 1961م رقم زد كه به مرگ 1200 تن از مردم الجزاير انجاميد. به دنبال مبارزات پيگير مردم اين كشور و اعطاي خودمختاري توسط دوگل رئيس جمهور فرانسه، نيروهاي آزادي‏خواه كه خواستار استقلال كامل الجزاير بودند، به مبارزه خود ادامه دادند تا اينكه استقلال اين كشور در سال 1962م اعلام شد. از سوي ديگر نيروهاي وابسته به ارتش سرّي كه دست به جنايات متعددي زده و افراد زيادي را به قتل رساندند، پس از ارتكاب اين اعمال وحشيانه دستگير و محاكمه شدند، با اين حال پس از چند سال از زندان آزاد گرديدند. (ر.ك: 5 ژوئيه)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن