مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پايان كنفرانس باندونگ، زمينه‏ساز تشكيل جنبش عدم تعهد (1955م)


كنفرانس باندونْگْ نخستين كنفرانس سران كشورهاي آسيايى و افريقايى است كه از 18 تا 27 آوريل سال 1955م به دعوت دكتر احمد سوكانو، رئيس جمهور وقت اندونزي با حضور سران و نمايندگان 28 كشور تشكيل شد. كنفرانس باندونگ كه معروف‏ترين رهبران آسيا و افريقا از قبيل جواهر لعل نهرو، چوئن لاي و جمال عبدالناصر، سردمداران هند، چين و مصر در آن شركت كردند، نخستين رويارويى كشورهاي جهان سوم با قدرت‏هاي بزرگ نظامي و صنعتي جهان بود كه زمينه را براي تشكيل سازمان كشورهاي غيرمتعهد فراهم ساخت. كنفرانس باندونگ، طيف وسيعي از كشورهاي طرفدار غرب يا بي‏طرف يا كمونيست را در برمي‏گرفت، ولي تمامي كشورهاي شركت‏كننده، پشتيباني خود را از پنج اصل معروفِ هم‏زيستي مسالمت‏آميز كه مبتني بر احترام به حق حاكميت و تماميت ارضي يك‏ديگر، عدم تجاوز، عدم مداخله در امور داخلي يك‏ديگر و برابري حقوق و همكاري اقتصادي بود، اعلام داشتند. كنفرانس باندونگ سرانجام به تشكيل جنبش عدم تعهد كه در واقع خارج از دو بلوك شرق و غرب بودند، انجاميد و فعاليت خود را در سال‏هاي بعد گسترش داد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن