مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

مداخله نظامي امريكا در كشور دومينيكن واقع در امريكاي مركزي (1965م)


پس از شدت يافتن درگيري‏ها و خشونت‏هاي داخلي ميان گروه‏هاي چپ و راست و نظاميان در دومينيكن، در 28 آوريل 1965م نيروهاي امريكايى در دومينيكن پياده شده و اين كشور را به بهانه حمايت از اتباع خويش اشغال نمودند. اما در مدت زماني كوتاه، 1500 تفنگدار امريكايى به چهل هزار نفر افزايش يافتند و با حمايت 37 رزمناو، دومينيكن را محاصره كردند. جانسون، رئيس‏جمهور امريكا، با نقض صريح منشور سازمان كشورهاي امريكايى كه مداخله مستقيم و غيرمستقيم به هر دليل در امور داخلي يا خارجي هر يك از كشورهاي عضو را ممنوع كرده بود، تفنگ‏داران دريايي و لشكر 82 هوابُرد خود را روانه اين كشور امريكاي مركزي كرده بود. نيروهاي نظامي امريكا سرانجام با تشكيل دولتي متشكل از انقلابيون و عوامل طرفدار امريكا، مجبور به خروج از دومينيكن شدند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن