مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

شكست آلمان نازي از متفقين در آخرين روزهاي جنگ جهاني دوم (1945م)


نيمه دوم جنگ جهاني دوم توأم با شكست و عقب نشيني براي ارتش آلمان بود. در سال 1944م قسمت اعظم منطقه بالكان از وجود آلمان‏ها پاك گرديد و سپس لهستان و اتريش نيز از اشغال نازي‏ها خارج شد. آلمان‏ها از طرف غرب نيز مجبور به عقب‏نشيني از فرانسه، بلژيك و هلند شدند تا اينكه در جريان حمله متفقين در فوريه 1945م، خطوط دفاعي آلمان شكافته شد. در ماه مارس همان سال متفقين از رود راين گذشته و در بيست و چهارم آوريل نيز روس‏ها از شرق وارد برلين پايتخت آلمان شدند. هم‏چنين در پي پيروزي متفقين در ايتاليا، حدود يك ميليون سرباز آلماني مستقر در اين كشور، خود را تسليم متفقين كردند. اين شكست بزرگ در حالي كه برلين زير آتش نيروهاي شوروي قرار داشت، هيتلر را از پيروزي در جنگ، كاملاً نااميد كرد و در نهايت، آلمان نازي را به پذيرش شكست مجبور ساخت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن