مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

صدور دستور عقب‏نشيني كامل نيروهاي امريكا از ويتنام (1975م)


پس از خروج استعمارگران فرانسوي از ويتنام و انعقاد معاهده ژنو در 20 ژوئيه 1954م، به منظور تقسيم ويتنام به دو قسمت شمالي و جنوبي، اغتشاش و هرج و مرج در اين كشور ايجاد شد. از اين رو امريكا به بهانه اجراي مفاد عهدنامه ژنو، نيروهاي خود را وارد ويتنام ساخت. ادامه اين روند باعث شعله‏ور شدن آتش جنگ امريكا و ويتنام شمالي گرديد و تلفات سنگيني به دو طرف وارد شد. طولاني شدن جنگ، هزينه‏هاي سرسام‏آور اين لشكركشي بي‏نتيجه و گسترش اعتراضات مردم، سردمداران امريكا را وادار ساخت تا براي پايان جنگ فكري بكنند. با روي كار آمدن ريچارد نيكسون، تلاش‏ها براي پايان دادن به دخالت نظامي امريكا ابعاد وسيعي يافت و در نهايت در 28 آوريل 1975م، وي دستور عقب‏نشيني كامل نيروهاي امريكايي از ويتنام را صادر كرد. به دنبال خروج نيروهاي امريكايي، دولت ويتنام جنوبي سقوط كرد و ويتنام شمالي و جنوبي، كشور واحدي تشكيل دادند. در طي جنگ امريكا عليه ويتنام كه بيش از ده سال به طول انجاميد، بيش از سه ميليون ويتنامي و پنجاه هزار امريكايي كشته و چندين برابر آن، مجروح شدند. با خروج نيروهاي نظامي امريكا از ويتنام، اولين شكست امريكا از كشوري كوچك شكل گرفت و حيثيت بين‏المللي ايالات متحده امريكا در جهان را لكه‏دار ساخت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن