مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پيروزي مردم ويتنام بر امريكا و پايان جنگ ويتنام (1975م)


با آغاز جنگ ويتنام و ورود صدها هزار نفر از تفنگ‏داران امريكايى در ويتنام شمالي، باعث به وجود آمدن گروه‏هاي چريكي ويت كنگ جهت مقابله با نيروهاي امريكايى گرديد. امريكا از 1964م حملات وسيعي را عليه ويتنام شمالي آغاز كرد به طوري‏كه در مدت سه سال بيش از 100 هزار حمله هوايى اجرا كرد و بيش از 2/5 ميليون تن بمب بر سر مردم ويتنام شمالي فرو ريخت. تنها يكي از آمار رسمي درباره تلفات اين حمله‏ها، رقم 500 هزار كشته را نشان مي‏دهد. سرانجام مقاومت نيروهاي ويتنام شمالي باعث تلفات سنگيني بر ارتش ويتنام جنوبي و نيروهاي امريكا شد و جرالْدْ فورْدْ رئيس جمهور وقت امريكا دستور خروج بيش از 200 هزار تن از سربازان خود را از ويتنام صادر كرد و دو ويتنام با هم متحد شدند. اين جنگ نيز هم‏چون جنگ دو كره به تحريك و پشتيباني امريكا و شوروي به وقوع پيوست.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن