مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

درگذشت "برتولْتْ بِرشْتْ" شاعر و نويسنده برجسته آلماني (1956م)


برتولْتْ برشتْ نمايش‏نامه‏نويس معروف آلماني در 9 فوريه سال 1898م در ايالت اوگسبورگ آلمان به دنيا آمد و تحصيلاتش را در رشته علوم طبيعي به پايان رساند. برشت در جريان جنگ جهاني اول، به سرودن شعر پرداخت و كم كم در اين زمينه تبحر بيشتري كسب كرد. بعد از جنگ، ريشه دوانيدن افكار نازيسم در مردم، او را دچار وحشت كرد و با آن به مخالفت برخاست. از آن به بعد، آثارش ضد نازيسم بود. با به قدرت رسيدن نازي‏ها در آلمان، او با شيوه منتقدانه خود به مبارزه فكري با ايدئولوژي نازيسم پرداخت اما از سوي گشتاپو مورد تعقيب قرار گرفت و در سال 1933م از كشور گريخت. برشت در خارج از آلمان به نشر يك روزنامه ضد هيتلري پرداخت ليكن با گسترش جنگ جهاني دوم و پيروزي‏هاي اوليه هيتلر، به امريكا سفر كرد و تا دو سال پس از جنگ در اين كشور ماند. برشت، سپس به كشورش مراجعت كرد و تا پايان عمر در آلمان زندگي نمود. وي درابتدا به سبك ناتوراليسم مي‏نوشت و در آثارش نوميدي و رنج ديده مي‏شد. در اين مكتب، هنرمند به تقليد از طبيعت معتقد است و سجاياي اخلاقي افراد و اجتماع را مربوط به تأثير وضع جسمي، زيست‏شناختي، وراثت و محيط آنها مي‏داند. ولي ديري نپاييد كه برشت اين سبك را رها كرد و افكار آزادي طلبانه خويش را بهتر و با اميدي بيشتر نوشت و انتشار داد. گرچه در اين مدت، در سبك برشت تغيير قابل ملاحظه‏اي پديد آمد، ليكن هيچ گاه دست از عقايد خود برنداشت. تئاترِ برشت، تئاتر مبارزه است و جنبه اصولي و ارشادي آن، بر جنبه تفريحي غلبه دارد. برشت تئاتر حماسي را جانشين تئاتر دراماتيك و سنتي كرده كه هدفش برانگيختن قوه خيال تماشاگر و افسون او بوده است. برشت رابطه خود را با قوه افسونگري نمايش قطع مي‏كند تا بتواند روح قضاوت و نقد را در تماشاگر به كار اندازد. برشت توده مردم و تماشاگر را در نمايش سهيم مي‏كند و از آنان مردمي منتقد و نكته بين مي‏سازد، دور از هرگونه صحنه آرايى فريبنده. از نظر برشت، توده وسيع مردم، خود واقعيت زندگي اجتماعي و سياسي است كه در تئاتر وارد مي‏شود و ناچار است شعور و ادارك خود را به كار اندازد. اما بايد گفت كه برشت هرجا نمايش را در معرض خطر موعظه سياسي يا اجتماعي مي‏بيند، بلافاصله به آن رنگي واقع‏بينانه و طبيعي و ساده مي‏بخشد و اين قدرت ناشي از ادراك خاص او در پرداخت و فنون بازي و صحنه است كه وقتي با نبوغ نويسندگي او مي‏آميزد، او را بزرگ‏ترين نمايش‏نامه‏نويس معاصر آلمان مي‏سازد. برشت خالق آثاري چون زندگي گاليله، آواي طبل‏ها در شب و مادر دلاور و فرزندانش است. هم‏چنين نمايش‏نامه‏هاي متعددي از او به جاي مانده كه در اكثر آنها، دوران حكومت نازي‏ها و مظالم آنها را به تصوير كشيده است. برتولت برشت سرانجام در 30 آوريل 1956م در 58 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن