مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

اعلام تشكيل اولين دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليست كوبا (1961م)


پس از پيروزي انقلاب كوبا در اول ژانويه 1959م، فيدل كاسترو به عنوان رهبر انقلاب و نظام حكومتي، به اقداماتي اساسي در اين كشور دست زد و با انجام اصلاحات ارضي، قوانين اين كشور را به سوي نظام سوسياليستي هدايت كرد. ملي كردن كارخانه‏ها و صنايع و مصادره املاك و اموال سرمايه‏داران امريكايى و پس از آن، رخداد حادثه خليج خوك‏ها، كه امريكا براي سرنگوني كاسترو تدارك ديده بود، باعث شد تا كوبا به اردوگاه شرق بپيوندد. در اين راستا، در اول ماه مه 1961م، فيدل كاسترو در جريان يك سخنراني سه و نيم ساعته، كوبا را به عنوان كشوري سوسياليست معرفي نمود و الحاق اين كشور را به جرگه نظام‏هاي مبتني بر ماركسيسم اعلام كرد. از آن زمان، طرح‏ها و برنامه‏هاي كوبا، به ويژه در بعد اقتصادي بر همين اساس تدوين و اجرا شد. در سال 1962م هيأت مديره انقلابي وحزب كمونيست اين كشور در يك‏ديگر ادغام گرديد و اين دو، حزب متحد انقلاب سوسياليست را تشكيل دادند. از آن زمان به بعد، وقوع حوادث متعدد و پي‏درپي در اردوگاه شرق، روي كار آمدن اصلاح‏طلبان و انجام اصلاحات در شوروي و نيز فروپاشي نظام سوسياليستي در كشور شوروي و اقمار آن، تاثير چنداني در ساختار حكومتي كوبا نداشته است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن