مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز جهاني كار و كارگر


در اول ماه مه سال 1886م، پليس شيكاگو امريكا با حمله به تظاهرات گسترده كارگران كه در مورد مسائل كاري بر پا شده بود، آنان را به خاك و خون كشيد. چند روز بعد نيز، دادگاه، چند تن از رهبران كارگران را محاكمه و به مرگ محكوم كرد. در سال 1889م كنگره بين‏المللي كارگران در پاريس، به پيشنهاد نماينده كارگران امريكا روز اول ماه مه هر سال را به يادبود حادثه كشتار كارگران امريكايى، روز جهاني كارگر ناميد و در پي آن، در بسياري از كشورهاي دنيا، كارگران، اين روز را گرامي داشتند. در اين روز كارگران جهان خاطره اول ماه مه سال 1886 ميلادي و كشتار وحشيانه جمع كثيري از كارگران زغال‏سنگ شيكاگو از سوي پليس امريكا را زنده مي‏كنند تا بگويند كه ستاره سرمايه‏داري غرب همانند ستاره ماترياليستي، روزي افول خواهد كرد. مهم‏ترين سازماني كه هم اكنون به عنوان يك نهاد خودمختار و وابسته به سازمان ملل متحد، متولي مسائل مربوط به كار و كارگر مي‏باشد، سازمان بين‏المللي كار است. اين سازمان از آن جهت در ميان سازمان‏هاي جهاني، منحصر به فرد است كه در تنظيم سياست‏هاي آن، نمايندگان كارگران و كارفرمايان، از حق اظهارنظرِ برابر با نمايندگان دولت‏ها برخوردارند. از مهم‏ترين اهداف اين سازمان، تصويب كنوانسيون‏ها و توصيه‏هايى است كه متضمن برقراري معيارهايى در ارتباط با مسائل كارگري در زمينه‏هايى مانند آزاديِ عضويت در تشكُّل‏ها، دستمزدها، ساعات و شرايط كار، جبران خسارت‏هاي وارده به كارگران، بيمه‏هاي اجتماعي، مرخصي با حقوق، ايمني صنعتي، خدمات اشتغال و بازرسي مسائل مرتبط مي‏باشند. هم‏چنين كارشناسان اين سازمان از طريق برنامه كمك فني در زمينه‏هايي ازقبيل كارآموزي حرفه‏اي، فنون مديريت، برنامه‏ريزي نيروي انساني، ايمني و بهداشتِ محيط كار، سياست‏هاي اشتغال، نظام‏هاي امنيت اجتماعي، تعاوني‏ها و صنايع دستي كوچك، به كشورهاي عضو، ياري مي‏رسانند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن