مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز جنگ دريايي انگليس و آرژانتين بر سر جزاير فالْكْ لَند (1982م)


جزاير فالْكْ‏لند (مالويناس) كه در مجاورت آرژانتين و نزديك قطب جنوب واقع شده‏اند، در سال 1832م به اشغال انگلستان درآمدند. با اين حال، آرژانتين همواره اين جزاير را متعلق به خود مي‏دانست. در دوم آوريل 1982م، حكومت ژنرال‏ها در آرژانتين هم كه براي تحكيم موقعيت داخلي خود در پي يك ماجراجويي نظامي بودند، اين جزاير را تصرف كردند. هرچند دولت آرژانتين به دليل بي‏اهميت بودن موقعيت اين جزاير و بُعد مسافت انگلستان تا آرژانتين و نيز مخارج سنگين لشكركشي به فالْكْ‏لند توقع واكنش خاصي از جانب انگليس نداشت ولي عكس‏العمل مارگارت تاچر، نخست‏وزير وقت انگلستان شديدتر از حد مورد تصور ژنرال‏ها بود. خانم تاچر طي نطقي تهديد كرد كه اگر آرژانتينْ اين جزاير را ترك نكند و غرامت اين عمل را نپردازد، از جانب انگليس مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. با بي‏اعتنايي آرژانتين به اين تهديد، خانم تاچر با بزرگ‏ترين و پرخرج‏ترين لشكركشي نظامي انگلستان پس از جنگ جهاني دوم، به جنگ آرژانتيني‏ها رفت و پس از طي دوازده هزار كيلومتر، نبرد دريايي سختي از روز دوم مه 1982م بين ناوگان درياي دو طرف، در منطقه روي داد. در نهايت جنگ فالك لند پس از چهل روز با تسليم باقي‏مانده نيروهاي آرژانتيني در 14 ژوئن پايان يافت. جنگ فالك‏لند با وجود مخارج بسيار سنگين آن، باعث شد تا خانم تاچر در ميان انگليسي‏ها به بانوي آهنين ملقب گردد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن