مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

گسترش اعتراضات و جنگ‏هاي داخلي لبنان عليه حكومت "كاميل شمعون" (1958م)


كاميل شمعون كه از سال 1952م به رياست جمهوري لبنان دست يافته بود، سياست دوري از اعراب و گرايش به غرب را دنبال مي‏كرد. اين سياست، مخالفت و اعتراض شديد مسلمانان لبنان را برانگيخت و هنگامي كه شمعون قصد داشت تا فرقه ماروني مذهب‏ها را بر سراسر لبنان مسلط سازد، جنگ داخلي در اين كشور آغاز شد. شمعون از امريكا تقاضاي كمك كرد ونيز به سرعت تفنگ‏داران خود را در خاك لبنان مستقر نمود. اگر چه پس از مدتي جنگ داخلي پايان يافت اما كاميل شمعون ناچار به استعفا شد. پس از خروج نيروهاي امريكايي، فواد شهاب به مقام رياست جمهوري لبنان رسيد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن