مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز جنبش عظيم دانشجويي فرانسه از پاريس (1968م)


در طي سال‏هاي دهه 1960م دانشجويان فرانسوي به سياست‏هاي آموزشي دولت معترض بودند و در مدت كوتاهي، كارگران فرانسوي نيز كه از وضعيت رفاهي و كمبود دستمزد ناراضي بودند به دانشجويان معترض پيوستند. اين قيام بزرگ به زودي رنگ سياسي به خود گرفت و حتي برخي ديگر از كشورها چون آلمان غربي، انگليس، ايتاليا، اسپانيا و امريكا را تحت تأثير قرار داد. دانشجويان ناراضي، خواستار اصلاحات اجتماعي به سود اقشار كم در آمد و قطع نفوذ و دخالت امريكا در اروپا بودند. تا پايان ماه مه، هسته مركزي جنبش دانشجويي، تظاهرات و اعتصابات گسترده‏اي را در فرانسه ترتيب داد كه با دخالت پليس، شديداً به خشونت گراييد. اين جنبش سرانجام با پذيرفتن برخي درخواست‏هاي رفاهي كارگران و دانشجويان، توسط دولت فرانسه فروكش كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن