مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

يورش سپاه ابرهه به مكه مكرمه معروف به حادثه عامُ‏الفيل (570م)


واقعه عام‏الفيل، مهم‏ترين حادثه سال‏هاي تاريخي عرب و يكي از مبدأهاي تاريخ آن قوم است كه به مناسبت لشكركشي ابرهه با سپاه فيل به قصد ويران كردن خانه كعبه بدين نام خوانده مي‏شود. به قول مورخين اسلامي، اين حادثه در سال چهلم حكومت انوشيروان، برابر با چهارم ماه مه سال 570 م و مطابق با سال 216 تاريخ عرب جاهلي بوده است. از مجموع نوشته‏هاي مورخين و مفسرين در اين باب چنين برمي‏آيد كه ابرهه ابن صباح‏الاشرم كه در يمن نماينده نجاشي پادشاه حبشه بود، كنيسه‏اي در شهر صنعا بنا كرد و اين كنيسه را به انواع نقش‏هاي زيبا و سيم و زر آراست. سپس به نجاشي نامه نوشت كه حاجيان عرب را از مكه به آن‏جا متمايل كند تا افتخار هميشگي آن براي نجاشي باشد. عرب‏ها كه اين ماجرا را شنيدند در خشم شدند و يكي از ايشان رفت و آن كنيسه را به نجاست آلوده ساخت كه باعث خشم ابرهه شد. هم‏چنين گفته‏اند دسته‏اي از بازرگانان قريش به حبشه رفتند و چون هوا سرد بود به كليسايى پناه بردند و آتشي افروختند. بعد از آن، آتش را رها كرده و رفتند. بر اثر وزيدن باد، كليسا آتش گرفت و سوخت. نجاشي پس ازشنيدن اين ماجرا، ابرهه را با گروه بسياري از حبشيان به همراه فيل‏هاي بزرگ، به جنگ عرب فرستاد. وقتي خبر حمله ابرهه به اهل مكه رسيد، همگي به جز چند نفر به كوه‏ها و دره‏هاي اطراف پناه بردند. ابرهه در ابتدا دستور غارت اموال قريش را صادر كرد و روز بعد به عزم ويران كردن خانه كعبه بيرون آمد. در اين ميان، خداوند، دسته دسته مرغ‏هايى به شكل پرستو و به نام ابابيل فرستاد كه هر كدام سه سنگ داشتند. يكي در منقار و دو تا در چنگال. در بالاي سر هر مردي از سپاهيان ابرهه يكي از آن مرغان مي‏ايستاد و با افكندن سنگي، او را هلاك مي‏كرد. به اين ترتيب، خداوند كعبه و اهل مكه را از شر ابرهه رهايي بخشيد و خانه خود را نصرت داد. از آن به بعد، اين واقعه را به دليل حضور فيل‏هاي فراوان در لشكر ابرهه، سال فيل يا عام‏الفيل ناميدند. هم‏چنين حضرت محمد(ص) پيامبر بزرگ اسلام، در اين سال و در اين شهر به دنيا آمد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن