مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انجام همه‏پرسي تعيين نظام حكومتي در ايتاليا پس از جنگ جهاني دوم (1946م)


در سال 1945م ويكتور امانوئل سوم پادشاه ايتاليا كه 45 سال سلطنت كرده بود، با رأي مجلس ملي اين كشور بركنار و پسرش اومبرتوي دوم جانشين وي شد. اما مردم ايتاليا با شركت در يك همه پرسي، خواستار حكومت جمهوري شدند و به اين ترتيب به سلطنت يك ساله اومبرتوي دوم خاتمه دادند. با اين حال به علت فقدان احزاب سياسي فراگير و قدرت‏مند كه ناشي از شكاف‏هاي اقتصادي و اجتماعي در ايتاليا است، دولت‏هاي اين كشور پس از جنگ جهاني دوم، تا سال‏ها، همواره عمر كوتاهي داشتند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن