مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

شكست قواي آلمان نازي درشمال افريقا در جريان جنگ جهاني دوم (1943م)


در سال 1942م، آخرين پيروزي‏هاي هيتلر در صحنه جنگ جهاني دوم رقم خورد. يكي از دلايل كاهش پيروزي‏هاي آلمان، دخالت مستقيم هيتلر در عمليات نظامي بود و ارائه نظرات غيرعملي او موجبات اختلاف نظر و برخوردهاي شديد بين هيتلر و فرماندهان ارشد ارتش آلمان را فراهم آورد. هيتلر كه تحمل مخالفت با دستورات خود را نداشت، فرماندهان برجسته ارتش آلمان را كه نظري برخلاف راي او داشتند، يكي پس از ديگري از كار بركنار كرد و به جاي آنها افسران كم تجربه‏اي را كه كوركورانه از او اطاعت مي‏كردند به درجات ژنرالي و مارشالي و مقامات فرماندهي ارتقاء داد. با اين تغييرات، استخوان‏بندي ارتش آلمان به هم ريخت و از اواخر سال 1942م، شكست و عقب‏نشيني ارتش آلمان در تمام جبهه‏ها آغاز شد. يكي از اين جبهه‏هاي مهم، منطقه شمال افريقا بود كه آلمان‏ها بخشي از اين منطقه را به تصرف خود درآورده بودند. سال 1943م، سال پايان پيروزي‏ها و آغاز عقب‏نشيني و شكست‏هاي آلمان نازي و ايتاليا در همه جبهه‏ها بود. در جبهه شمال افريقا، نيروهاي آلماني و ايتاليايي، پس از تحمل تلفات سنگين، در نيمه اول ماه مه از طريق بنادر تونس شروع به عقب‏نشيني كردند و در جريان تخليه اين نيروها نيز تعدادي از كشتي‏ها و تجهيزات جنگي خود را از دست دادند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن