مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

نبرد نيروهاي فرانسه و انگلستان با آلمان در جريان جنگ جهاني دوم (1940م)


با آغاز جنگ جهاني دوم و حمله نيروهاي آلمان به كشورهاي مجاور، هيتلر تصميم گرفت تا با حمله به منطقه غرب، كشورهاي بلژيك، هلند و لوكزامبورگ را به تصرف خود درآورد. با حمله آلمان به اين سه كشور در دهم مه 1940م، نيروهاي متحد فرانسه و انگليس براي حمايت از كشور بلژيك وارد اين كشور شدند. دفاع از اين كشور به موجب قراردادي صورت گرفت كه ميان انگليس و فرانسه تصريح شده بود. اما با وجود اتحاد فرانسه و انگليس، قواي آلمان نازي نه تنها ارتش بلژيك، بلكه نيروهاي انگليس و فرانسه را نيز شكست دادند و سرانجام بلژيك را اشغال كردند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن