مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تولد "فرانسوا رائول" شيمي دان فرانسوي (1830م)


فرانسوا ماري رائول شيمي دان فرانسوي در 10 مه 1830م در پاريس به دنيا آمد. وي پس از اخذ دكتري از دانشگاه پاريس به تحقيقات علمي در شيمي پرداخت تا اينكه پس از سال‏ها تحقيق و بررسي و آزمايش، به عنوان يكي از پايه‏گذاران دانش نوين شيمي و فيزيك مطرح شد. رائول در زمنيه كاهش نقطه انجماد و افزايش نقطه جوش مواد، قوانيني را كشف كرد كه به نام خود او ثبت شده است و به عنوان قوانين "رائولت" معروف مي‏باشد. اين قانون درباره تنزل نقطه انجماد به اين صورت مي‏باشد كه در محلول‏هاي رقيق يك جسم تجزيه‏ناپذير، پايين آمدن نقطه انجماد، به نسبت مستقيم عيار محلول و به نسبت عكس جرم ماده حل شده تغيير مي‏كند. اين مسئله درباره بالا رفتن نقطه غليانْ با همان نسبت‏ها صادق مي‏باشد. از قوانين رائول براي تعيين تقريبي ميزان جرم ملكولي عناصر استفاده مي‏شود. اين دانشمند فرانسوي سرانجام در اول آوريل سال 1901م در 71 سالگي درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن