مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

اولين پرواز بدون توقف بين قاره امريكا و اروپا (1937م)


سال‏هاي بين جنگ اول و دوم جهاني، دوران پيشرفت‏هاي شگرف علمي، چه در زمينه تكنيك و صنعت و چه در زمينه طب بود. يك تاريخ فراموش نشدني در پيشرفت‏هاي علمي سال‏هاي ميان دو جنگ، پرواز بدون توقف چارلز ليندبرگْ، خلبان خدمات پستي امريكا از نيويورك تا پاريس در روز بيستم مه سال 1927م است. لينْدْبرْگْ با هواپيماي كوچك يك نفره خود، ساعت 7 و 52 دقيقه صبح روز بيستم مه از فرودگاه نيويورك برخاست و ساعت 10 و بيست و يك دقيقه بعدازظهر روز 21 مه پس از 33 ساعت و 29 دقيقه پرواز در فرودگاه پاريس بر زمين نشست. اين نخستين پرواز بدون توقف بين قاره امريكا و اروپا بود كه در آن زمان، امري عجيب تلقي مي‏شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن