مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

امضاي پيمان "ورشو" ميان كشورهاي كمونيستي اروپا (1955م)


پس از امضاي پيمان آتلانتيك شمالي، ناتو، در سال 1949م توسط كشورهاي اروپاي غربي طرفدار امريكا جهت مقابله با گسترش و نفوذ كمونيسم، در 14 مه 1955م پيمان ورشو ميان هشت كشور اروپاي شرقي در ورشو پايتخت كشور لهستان منعقد شد. كشورهاي لهستان، آلباني، بلغارستان، مجارستان، چكسلواكي، آلمان شرقي، روماني و اتحاد جماهير شوروي از اعضاي اين پيمان بودند كه به منظور مقابله با بلوك غرب با هم متحد شدند. اين كشورها متعهد شدند كه در مناسبات خود از تهديد و اعمال زور خودداري كنند و در صورتي كه عضوي از اعضاي پيمان ورشو در اروپاي شرقي، مورد حمله قرار گيرد، ساير كشورهاي عضو به دفاع از آن كشور اقدام كنند. ليكن نيروهاي اين پيمان در نخستين دوره حيات آن، دوبار براي سركوبي نهضت‏هاي استقلال‏طلبانه دو كشور عضو يعني مجارستان در سال 1956 و چكسلواكي در سال 1968م وارد عمل شدند و اين كشورها را اشغال كردند. پيمان ورشو در ابتدا به مدتِ 20 سال منعقد شد و در سال 1975م نيز اين مدت 20 ساله بار ديگر تمديد گرديد. اما پيمان ورشو سرانجام پس از 36 سال فعاليت و به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، طي گردهمايي اعضاي آن در بوداپست پايتخت مجارستان، در 25 فوريه 1991م منحل شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن