مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

الحاق رسمي شبه جزيره كره به ژاپن (1910م)


در پي پيروزي ژاپن در جنگ با چين و روسيه، اين كشور، شبه جزيره كره را در سال 1907م، عملاً اشغال كرد و در 20 مه 1910م، آن را به طور رسمي به خاك خود ضميمه نمود و نام آن را به "چوزن" تغيير داد. اما مردم كره با استعمار ژاپن به مبارزه برخاستند. در زمان جنگ جهاني دوم، استقلال طلبان كره‏اي به اميد استقلال كشورشان در كنار متفقين با ارتش ژاپن جنگيدند. اما پس از پايان جنگ، كشور كره به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شد. كره شمالي با حكومت كمونيستي تحت حمايت شوروي قرار داشت و كره جنوبي نيز از حمايت نظامي و مالي غرب، به ويژه امريكا برخوردار بود. اين تقسيم بندي در سال 1948 رسميت يافت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن